Schools

Name Category Notes
Yorkshire College FE College
Ysgol David Hughes, Menai Bridge, Anglessey Comprehensive
Ysgol Dyffryn Nantlle Unknown
Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa Comprehensive
Ysgol Gymraeg Rhydaman Primary
Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon Comprehensive
Ystrad Mynach College FE College