Asheton, Mary Anne

Dates: Unknown
Notes: daughter of John Asheton

Spouses

  1. Thomas Lewis Year: 1839