White, John Cameron

Dates: died 1968
Notes: None

Spouses

  1. Eirene White Year: 1948