Thomas, Bessie

Dates: died 1953
Notes: None

Spouses

  1. David Thomas