Clubs

Name Short name Club type
Devon & Exeter Club Devon & Exeter Social club
Devonshire Club Devonshire Social club
Dublin Friends' Institute Dublin Friends Social club
East India Club East India Social club
East India United Service Club East India United Service Social club
Eccentric Club Eccentric Social club
Eighty Club Eighty Social club
Embassy Club Embassy Social club
Emerson Club Emerson Social club
Empire Club Empire Social club
Engineers' Club Engineers Social club
Epée Club Epée Sporting Club
Erectheum Club Erectheum Social club
Exchange Club, Liverpool Exchange, Liverpool Social club
Farmers' Club Farmers Social club
Fine Arts Club Fine Arts Social club
Flyfishers' Club Flyfishers Social club
Forum Club Forum Social club
Friendly Brothers' Club, Dublin Friendly Brothers', Dublin Social club
Garrick Club Garrick Social club