Clubs

Name Short name Club type
Glasgow Liberal Club Glasgow Liberal Political club
Graham's Club Graham's Social club
Grasshoppers Club Grasshoppers Social club
Gresham Club Gresham Social club
Grillions Club Grillions Social club
Grosvenor Club Grosvenor Social club
Guards' Club Guards Social club
Guildhall Club Guildhall Social club
Harlington Club Harlington Social club
Highland Brigade Club Highland Brigade Social club
House of Commons Yacht Club H of C Yacht Social club
Hurlingham Club Hurlingham Social club
Imperial Union Club, Glasgow Imperial Union, Glasgow Political club
International Sportsmens' Club International Sportsmens' Sporting Club
Irish Club Irish Social club
Itchenor Sailing Club Itchenor Sailing Sporting Club
I Zingari Club I Zingari Social club
Jesters' Club Jesters Social club
Jockey Club Jockey Social club
Junior Army and Navy Club Junior Army & Navy Social club